Apply for this job now

Cynorthwyydd Addysgu

Location
Newport, Gwent
Salary
£60.00 to £75.00 Per Day
Job Type
Temporary
Posted
20 Jul 2022
Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Dechrau

Ydych chi'n mwynhau cefnogi a datblygu plant?

Ydych chi'n chwilio am gyfle i weithio mewn ysgolion amrywiol?

Mae TeacherActive yn chwilio am Gynorthwyydd Addysgu (CA) yn Newport i weithio mewn amrywiaeth o ysgolion. Rydyn ni'n sefydlu perthynas wych gyda n hysgolion a'n staff cefnogi er mwyn cynnig y lleoliadau gorau i chi.

Rydym yn chwilio am CA i gyflenwi o ddydd i ddydd yn y byr-dymor a'r hir dymor gan gefnogi plant gyda'u haddysg. Dyma gyfle gwych i fagu digonedd o brofiad i'w ychwanegu at eich DPP a sicrhau bod bob dydd yn llawn cyffro.

Dylai'r CA feddu ar y canlynol:

Cymhwyster Lefel 2 neu 3 a / neu o leiaf 6 mis o brofiad o weithio mewn sefydliad addysgol
Personoliaeth dawel, amyneddgar a gofalgar
Sgiliau cyfathrebu da
Dealltwriaeth dda o ganllawiau diogelu ac amddiffyn plant
Profiad 1: 1 o gefnogi dysgwyr gyda'u haddysg yn ogystal â phrofiad o weithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr
Mae ein holl weithwyr yn cael eu talu ar sail Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE). Gallwch fod yn sicr felly, eich bod yn gwneud y taliadau Trethi ac Yswiriant Gwladol cywir ac nid oes rhaid poeni bod costau gweinyddol yn cael eu cymryd o'ch arian haeddiannol.

Os ydych yn teimlo mai chi yw'r Cynorthwyydd Addysgu cywir, cliciwch ymgeisio neu cysylltwch â Jade ar (phone number removed) neu e-bostiwch

All applicants will be contacted to discuss suitability and then invited to register with TeacherActive.

Registration involves an enhanced DBS check, ID checks and will require you to supply good professional references. We pride ourselves on excellent service. We can provide a wide range of opportunities in schools and other educational institutions, with good rates of pay, at times to suit your needs.

Regular external audits have shown repeatedly that our standards are exceptional. We are passionate about finding the right staff for each environment.

TeacherActive is an equal opportunities employer, and operates as an Employment Business in providing temporary or contract job-seeking services
Apply for this job now

Details

  • Job Reference: 662715185-2
  • Date Posted: 20 July 2022
  • Recruiter: TeacherActive - Cardiff
    TeacherActive - Cardiff
  • Location: Newport, Gwent
  • Salary: £60.00 to £75.00 Per Day
  • Sector: Education
  • Job Type: Temporary